Dictum, factum - (dosł. słowo, fakt) słowo się rzekło; powiedziane
Page Designed by Tmaxwell